این پست رو با تاخیر می نویسم.میدونم الان همه می دونید که جدایی نادر از سیمین برنده ی اسکار شده و کلی خوشحال شدیم همه.

صرفا به عنوان یک قدردانی از فرهادی و تیم کاریش این پست رو می نویسم .


یادش بخیر داشتیم با بچه ها از کانال abc تو دانشگاه اسکارو میدیدیم.

فکرشو کن!