X
تبلیغات
رایتل

ایرانی های عزیز لطفا با مراجعه به لینک زیر و امضا آن مراتب اعتراض خود را در مورد فیلم ۳۰۰که در آن به ایرانی توهین شده است به صاحبان فیلم برسانید.

http://www.petitiononline.com/BTM3/petition.html

همچنین

http://300themovie.info/

سایر اطلاعات:

http://www.p30download.com/archives/22_other/news/download_300_the_movie/

در گوگل

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B0%DB%B0_%28%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%29

300themovie