X
تبلیغات
رایتل

بابا چرا رو حرف خودت وای نمی ایستی؟

اگه میخواستی این جور بشهُ چرا اصلن اونجوری کردی؟!


آیا می دانستید نام قدیمی تخت جمشید امروزی صد ستون بوده است !؟

آیا می دانستید وسعت تخت جمشید بیش از 25000 متر مربع است !؟

آیا می دانستید درهای کاخ آپادانا زیباترین کاخ تخت جمشید هر کدام18 متر ارتفاع داشته اند !؟

آیا می دانستید ساخت کاخ آپادانا بیش از سی سال به طول انجامیده است !؟

آیا می دانستید کوچکترین مجسمه در تخت جمشید فقط 6 سانتیمتر ارتفاع دارد !؟

آیا می دانستید نقش عقاب مربوط به درفش هخامنشیان بوده است و از آنجا به پرچم کشور های اروپائی راه یافته است !؟

عجب روزگاریه...


امان از این روزگار