فردا اول شهریور ماه زاد روز حکیم شهیر ایرانی ابوعلی سینا می باشد.

این روز را به همه ی پزشکان عزیز و به خصوص خواهرم تبریک میگویم.


مطلب مرتبط:

اینجا