X
تبلیغات
رایتل

حدود ۳۸۰ دقیقه ی دیگه در ۲۵ سال قبل پا به این دنیا گذاشتم.


خدا رو شکر تو این سال ها زندگی بدی نداشتم.خانواده ی خوب یکی از مهم ترین لطف های خدا به من بوده.


خسته ام اما امیدوار به آینده!


تولدم مبارک