X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

اینم از ایمیلی که باید میزدم امروز.


مسخرشو در اووردن.

یه ایمیل می خوان جواب بدن. این همه دنگو فنگ که نداره


نوشتمش امیدوارم که این دفه جواب بدن.


البته با کمک یکی از دوستان به نام ساناز