سلام


اول کار باید تولد خواهرمو بهش از اینجا تبریک بگم.


بگم که پیر شی خواهره گلم!!!


دلم برا یکی ار دوستام تنگ شده!


۲ ماهی است که ندیدمش.کجایی؟!!!!!!!


درسا هم حسابی سخت شده(تازه اول راهه میدونم)


ولی جدی داغونم!


برام دعا کنید.