X
تبلیغات
رایتل

امروز داشتم برمیگشتم خونه سوار یه تاکسی شدم

رانندش گیلانی بود

از اون ادمای خوش مشرب و با حال


حسابی جوک گفت و شادمون کرد

به قول یکی از دوستان ؛ما هم بسیار مشعوف شدیم؛