X
تبلیغات
رایتل

دما در شهداد کرمان به بیش از 50 درجه سانتیگراد رسید

دما در بخش شهداد کرمان به عنوان گرم ترین نقطه زمین به بیش از 50 درجه سانتیگراد رسید.
طبق مستندات و تحقیقات دکتر "پرویز کردوانی" استاد دانشگاه و بیابان شناس معروف کشور، منطقه گندم بریان شهداد که در کویر لوت قرار دارد به عنوان گرمترین نقطه دنیا محسوب می شود.

به گفته این بیابان شناس دما در تابستان در این نقطه به بیش از 70 درجه سانتیگراد می رسد.شهداد از توابع شهرستان کرمان و در 100 کیلومتری شمال این شهر در حاشیه کویر لوت واقع شده است.