امروز فایر فاکس ۳ رو نصب کردم. شکل جالبی داره!

تو قسمت (About Mozilla Firefox) بودم که یه اسم ایرانی نظرم رو جلب کرد.آقای احسان اخگری

اطلاعات بیشتر اینجا درباره ایشون