مریخ نورد ققنوس ۱۳ مرداد ۸۶ پرتاب شد و با سرعت ۷۲۰۰۰ کیلومتر بر ساعت!

حرکت می کرد تا دیروز صبح بر روی سیاره سرخ با موفقیت فرود آمد.

هر چند ۱۸ متر با محل معین شده برای فرود فاصله داشت(به دلیل دیر باز شدن چتر های فرود به مدت ۷ ثانیه)

این مریخ نورد در حوالی قطب شمال مریخ و در روی زمینی با شیب  ۰.۳فرود آمده است.

این مریخ نورد عملا یک آزمایشگاه کوچک و پیشرفته است که مجهز به انواع طیف سنج های جرمیُ گازی و ... است.