X
تبلیغات
رایتل
صبحگاه روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه شاهد بارش شهابی شلیاقی خواهیم بود. بارش شهابی که از توده دنباله دار C/1861G1   به جای مانده و این بارش را با تعداد 5 الی 20 شهاب در ساعت تقویت می کند. البته زمان اوج این بارش در بامداد روزهای دوشنبه ( دوم اردیبهشت ) و  سه شنبه ( سوم اردیبهشت ) است. اما ماه مزاحم بسیار سرسختی در این ناحیه است.  ماه با فاز 94 درصد آسمان را روشن خواهد کرد و فرصت رصد این بارش را تا حدودی از شما خواهد گرفت.
خسرو جعفری زاده