X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
رئیس سازمان سنجش درصد قبولی دانشگاه‌های کشور در مقطع کارشناسی ارشد را اعلام کرد.

به گزارش فارس عبدالرسول پورعباس با با بیان این‌که درصد قبولی دانشگاه صنعتی شزیف در مقطه کارشناسی ارشد بیش از 20 درصد است، گفت: درصد قبولی دانشگاه آزاد یک و 7/0 و دانشگاه پیام نور 7/2 است.

وی گفت: درصد قبولی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های تهران‌، شیراز و شهید بهشتی بیش از 17 درصد است.

وی درباره درصد قبولی دانشگاه‌های مشهد در مقطع کارشناسی ارشد، گفت: درصد قبولی در دانشگاه‌ آزاد مشهد 7/3‌، پیام نور 54/5 ، غیرانتفاعی خیام 1/3 و غیرانتفاعی سجاد 14/4 است.

وی درباره درصد قبولی دانشگاه‌های سبزوار در مقطع کارشناسی ارشد، گفت: درصد قبولی در دانشگاه‌ آزاد سبزوار 05/1‌، پیام نور 99/1 و دانشگاه دولتی 72/10 است.