X
تبلیغات
رایتل

حمید رضا شهشهان منجم با اعلام این خبر افزود: ماه در ساعت 3:30 بامداد از افق شرق - جنوب شرقی طلوع خواهد کرد و به تدریج بر ارتفاعش افزوده می‌شود. پس از ارتفاع گرفتن ماه به اندازه کافی، می‌توان در بالای آن جرم پر نوری را مشاهده کرد که همان سیاره مشتری است.
وی ادامه داد: جدایی زاویه‌ای مشتری با ماه نزدیک به 5 درجه است. تا پیش از طلوع خورشید و روشن شدن آسمان می‌توان این پدیده را رصد کرد. ساعتی پیش از طلوع خورشید، ماه و مشتری بیش از 20 درجه از افق جنوب - شرقی ارتفاع خواهند داشت. 
سیاره مشتری پنجمین سیاره از نظر نزدیکی به خورشید در منظومه شمسی است و بزرگترین سیاره این منظومه به حساب می‌آید. این سیاره یازده برابر کره زمین قطر دارد.