بالاخره پس از گذشت چند روز و انتشار حرف و حدیث های بسیاری علت اصلی قطعی کابل های اینترنت زیر دریایی خاورمیانه اعلام شد.
   
به گزارش فارس، شرکت تعمیراتی کابل زیر دریایی در نهایت لنگر کشتی 6 تنی را عامل اصلی قطعی کابل زیردریایی و قطعی اینترنت 83 میلیون کاربر اعلام کرد.

استفان بکرت، یکی از کارشناسان موسسه تل جغرافی نیز در بررسی کارشناسی خود خرابی کابل توسط فرد یا افرادی را رد نکرد و گفت: " اگر کسی بخواهد این کابل را قطع کند می تواند اما در حال باید به وسیله لنگر یک کشتی این کار را انجام دهد".

اینترنت در کشور مصر تا آخر امروز به حالت عادی برخواهد گشت و کندی سرعت اینترنت کاربران ایتالیایی و فرانسوی رفع خواهد شد.

بکرت گفت: از آنجا که ارتش آمریکا از این کابل های زیردریایی برای کنترل ترافیک اینترنتی و سرورهایش استفاده می کرد این احتمال می رود که عده ای از روی قصد این کار را کرده باشند.

این موسسه کشیدن کابل های زمینی را راه حل عدم بروز چنین مشکلاتی در آینده برشمرد.