محققان آمریکایی گفتند، میمون‌ها عمل جمع ذهنی ریاضی را به خوبی دانشجویان انجام می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری «رویترز» از شیکاگو ، این یافته نشان می‌دهد که مهارت‌های غیرشفاهی ریاضی منحصر به انسان‌ها نیست.

این تحقیق «دانشگاه دوک» در ادامه مطالعه محققان ژاپنی است که اوایل ماه جاری نشان دادند شمپانزه‌های جوان، یک بازی حافظه‌ای را بهتر از انسان‌های بزرگسال انجام دادند.

مطالعاتی که پیش از این انجام شده نشان داده است که انسان نماهای غیر انسان می‌توانند اعداد و تعداد اشیا را با هم جور کنند، اعداد را با هم مقایسه کنند و از میان دو سری شییء آن سری را که تعداد بیشتری دارد، انتخاب کنند.

«جسیکا کانتلون» محقق علوم عصبی ادراکی در دانشگاه دوک که مطالعه وی در «مجله زیست‌شناسی ‪ PLoS‬کتابخانه عمومی علوم» به آدرس ‪www.plosbiology.org منتشر شده است، گفت: این اولین مطالعه‌ای است که بررسی می‌کند آیا میمون‌ها می‌توانند بر اساس انواع محاسبات ریاضی تصمیمات صریحی اتخاذ کنند یا خیر.

در این مطالعه انسان‌ها و میمون‌های مورد مطالعه می‌بایست دو سری نقطه را که مدت کوتاهی بر روی صفحه نمایش یک رایانه نمایان می‌شد به طور ذهنی با هم جمع می‌کردند.

از این دو گروه خواسته شد تا پاسخ درست را از میان دو گزینه بر روی یک صفحه نمایش دیگر انتخاب کنند.
انسان‌ها اجازه نداشتند در حین کار بشمارند یا به صورت شفاهی پاسخ دهند و به آنها گفته شد که تا حد ممکن سریع پاسخ دهند.

در این مطالعه دیده شد که انسان‌ها و میمون‌ها هر دو در عرض یک ثانیه پاسخ دادند.

محققان گفتند، این یافته‌ها قابلیت‌های مشترک ریاضی انسان‌ها و میمونهای انسان‌نما را نمایان می‌سازد و اهمیت زبان را ـ که عمل شمردن و انجام محاسبات پیشرفته را میسر می‌کند ـ در تکامل ریاضی در انسان‌ها نشان می‌دهد.