X
تبلیغات
رایتل

کرم های ابریشم ، تولیدکننده های شناخته شده ابریشم هستند و عنکبوت نیز برای ساختن شبکه تارهای خود از آن استفاده می کند.
اما این موجودات تنها بی مهرگانی نیستند که از قابلیت های زیاد این ساختار بهره می برند.محققان مرکز حشره شناسی CSIRO در استرالیا به بررسی ابریشم تولید شده توسط سایر حشرات پرداخته اند. به گفته این محققان اکثر مردم نمی دانند زنبور و مورچه نیز ابریشم تولید می کنند اما ساختار ملکولی آن با ملکول پروتئینی بزرگ تولید شده توسط کرم ابریشم و عنکبوت تفاوت زیادی دارد. لانه و پیله های مورد بررسی این محققان دارای مارپیچ های در هم تنیده ای است و این آرایش ساختار سبک و محکم ابریشم را ایجاد می کند. ژن های مسوول تولید ابریشم در زنبور عسل پیش از این تشخیص داده شده اند و اکنون محققان ژن تولیدکننده این ماده را در زنبور عسل درشت از جنس Bombus شناسایی کرده اند.زنبور و مورچه ، ابریشم مرغوبی تولید می کنند اما در این دوگونه نیز مانند کرم ابریشم این کار توسط لارو و به وسیله غدد مشابه انجام می شود ، گرچه نحوه استفاده از آن در این دو موجود متفاوت است.