X
تبلیغات
رایتل
افتادن در گل و لای ننگ نیست ننگ آن است که در همان جا بماند.

از میان کسانی که برای دعای باران به تپه می روند تنها آنان که با خود چتری به همراه می برند به کار خود اطمینان دارند...آنتوان چخوف...

لحظه ای که به خود اعتماد کنید، شیوه زندگی کردن را خواهید آموخت .... یوهان ولفگانگ گوته....

عشق راستین یعنی افراد را به خاطر آنچه هستند دوست بداری نه برای آنچه فکر می کنی باید باشند ....وین دایر....