X
تبلیغات
رایتل
هفته جهانی فضا برای نخستین بار در سال 1999 توسط مجمع عمومی سازمان ملل تعیین شد. بر اساس تصمیم نهایی این سازمان، روزهای بین چهارم تا دهم اکتبر (12- 18 مهرماه) هر سال با هدف ترویج و گسترش علوم و فنون فضایی و تأکید بر نقش آنها در بهبود زندگی بشر، «هفته جهانی فضا» نامیده شده است. روزهای شروع و پایانی هفته فضا، مقارن با سالگرد دو دست آورد بزرگ بشر در ورود به عرصه فضا است.

*

4 اکتبر 1957، همانطور که اشاره شد روزی است که اولین ماهواره مصنوعی ساخت بشر به فضا پرتاب شد و به این ترتیب راه اکتشاف در فضا پیش روی بشر گشوده گردید.
*

10 اکتبر 1967، تاریخ تصویب پیمان جهانی اصول حاکم بر فعالیت‌های کشورها در اکتشاف و استفاده صلح‌جویانه از فضای ماوراء جو می‌باشد.

با توجه به اینکه از سال گذشته به مدت سه سال ایام هفته جهانی فضا با ماه مبارک رمضان همزمان شده است کشورهای اسلامی با هماهنگی قبلی این هفته را با تاخیر برگزار می‌کنند. در سال جاری هفته جهانی فضا از 15 تا 21 آبان‌ماه برگزار خواهد شد.