میبینم که سیزده بدر 1391 هم فردا داره میاد!

امیدوارم در طبیعت بهتون خوش بگذره و کلی لذت ببرید.


فقط حواسمون باشه که این طبیعت امانتی از نسل های قبلی که باید ما به نسل های بعدی منتقل کنیم.

لطفا فردا رعایت کنید.

مواد پلاستیکی رو در طبیعت رها نکنید.

شاخه ی درختان رو نشکنید.

به دوستان و فرزندانتان حفظ محیط زیست رو اموزش بدین

و کلی کارای دیگه که میدونم خودتون می دونید بهتر از من!


حسابی خوش بگذرونید و جای من رو هم خالی کنید...

پارسال تنها رفتم سیزده بدر خیابون

امسالم باز تنهام ولی ایران نیستم...

هی!