می بینم که نوروز 91 داره میاد و من اولین سالی هست که ایران نیستم:(


هی ...


لحظه ی تحویل سال 1391


ساعت 8 و 45 دقیقه صبح سه شنبه اول فروردین در ایران تحویل سال نو1391

IRAN-Norouz-Tuesday, March 21, 2012, 08:45 AM