کم کم داره بوی بهار و عید میاد.


خدا رو شکر امسال هم تونستم بهار و تابستونو پاییز و زمستونو ببینم!


سر شاخه ی درخت ها دارن تپل میشن!