چه حیف شد.الکی الکی فرانسه و آلمانی رو ول کردم!


پیش خودمون بمونه اون موقع که فرانسوی می خوندم شاکی بودم ازش که فلان و بهمان

پیش خودم می گفتم که زودتر ولت می کنم فرانسه!

الان که ولش کردم دلم براش تنگ شده . همین طور برای دوستای خوبم تو کلاس که مثل یه تیم بودیم.محمد غفاری - علیرضا مهریزی - حمید قلیچ خانی - فرشاد -فرهاد - حسین و ...

 ۱ سال و اندی هست که با همیم تو کلاس های فرانسه

فرانسه miss you!!