خدایا خودت میدونی چی تو ذهنمه


کمکم کن


خلاصم کن از این فکرا!