سلام.چطورین؟


وای دارم میمیرمممممممممممممممممممم!!!!!!!!!


امروز فاینال زبان داشتم.


 ولی استادمون نیومد صبح به موقع.اوپس! هیچی دیگه ما امتحانو دادیم بدون حضور ایشون


الان بگی نگی اضطراب دارم.


خدا رحم کنه بهم!