به بهانه نزدیک شدن روز مادر این پست رو برای خودم و شما می نویسم تا یادمون باشه که همواره قدردان محبت های مادرامون باشیم.


ای مادر عزیز، تو بهترین گل واژه هستی، هستی؛ تو غزل لطیف روزگاری؛ تو دیوان محبت هایی؛ تو سرود جویباری؛ تو اقیانوس عشقی؛ تو دفتر رنج های نامکتوبی. اکنون که من از تو هستی یافته ام جانم فدایت باد!