معرفی دو سایت برای یاد گیری زبان فرانسه


http://www.livemocha.com


http://www.bonjourdefrance.com