این آخرین پست من در سال ۱۳۸۷ هست.

سالی که با همه ی خوبی ها و بدی هاش گذشت.

امیدوارم تو سال جدید همگی به هدف هایی که دارین برسین

سال نو مبارک


تا سال بعد خداحافظ!