سلام.

پس فردا (5 اسفند) سالروز تولد حکیم ایرانی خواجه نصیر الدین طوسی است.

این روز به پاس زحمات این دانشمند ایرانی به روز مهندس نیز مشهور است.

این روز را پیشاپیش به همه مهندس های خوب ایرانی تبریک می گویم.