X
تبلیغات
رایتل

بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان در منطقه ای به نام آمارلخا در جنوب شرقی پرتغال ساخته شده است .
به گزارش شبکه خبر به نقل از فرانس 24؛ منطقه آمارلخا در سال بیشترین تابش نور آفتاب را در مقایسه با دیگر مناطق اروپا دارد.

از آغاز سال جدید تاکنون بیشترین انرژی تولیدشده در جهان در این نیروگاه خورشیدی تولیدشده است و بیش از سی هزار خانوار پرتغالی از آن استفاده کرده اند.

در این نیروگاه دوهزار و 520 صفحه خورشیدی متحرک کار گذاشته است به طوری که با حرکت خورشید در آسمان این صفحات نیز می چرخند تا همواره در روبروی خورشید قرار بگیرند.