یک مرد انگلیسی به همراه فرزند 18 ماهه خود با استفاده از چتری در منطقه توریستی دریاچه مرده در شهر موغلا پرش آزاد کرد.