به گزارش سرویس دانش و فن آوری برنا به نقل از نووستی، دانشمندان چینی موفق به کشف فن آوری جدیدی شدند که به کمک آن می توان از انرژی برق آسمان برای اهداف علمی و صنعتی استفاده کرد.
 
بر اساس این گزارش دانشمندان چینی موفق شدند برای شکار برق آسمان از موشک YL-1 مجهز به برق گیر ویژه استفاده نمایند. این دانشمندان موشک YL-1 را چند دقیقه قبل از بروز رعد و برق به آسمان پرتاب می کنند.
 
به گفته طراح این دستگاه، دقت پرتاب موشک YL-1 در حدود 70% بوده و انرژی برق آسمان و همچنین تشعشعات الکترومغناطیسی تولید شده توسط آن برای اصلاحات ژنتیکی نژاد های کشاورزی و تولید نیمه رسانا ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 
همچنین این فناوری جدید تا حد بسیار زیادی از بروز ضرر اقتصادی حاصل از رعد وبرق جلوگیری می کند. چرا که برق تخلیه شده به یک مکان امن هدایت شده و از آتش سوزی های ناشی از رعد و برق و خسارات دیگر این پدیده طبیعی جلوگیری می نماید.