X
تبلیغات
رایتل

به گفته دانشمندان روس احتمال پیش بینی زمان دقیق وقوع زلزله از فضا به مراتب راحت تر از بررسی ان از سطح زمین است.

به نوشته روزنامه اینترنتی روسی اوترا یوری زایتسف کارشناس انستیتو تحقیقات فضایی اکادمی علوم روسیه معتقد است می توان همه مناطق زلزله خیز جهان و زمان دقیق وقوع زلزله را به فاصله یک تا پنج شبانه روز پیش از وقوع ان از فضا مشخص کرد.

به گفته وی در زمان وقوع طوفانهای ژئومغناطیسی در سطح کره زمین که تحت تاثیر فعالیت شدید خورشید رخ می دهد جریانهای الکتریکی دچار تغییر و میدان های الکتریکی قوی در مناطق زلزله خیز مشاهده می شود که تکانهای زمین را در پی خواهند داشت.