امروز رفته بودم نمایشگاه کتاب.

شلوغ بود. کتاب های انتشارات آزاده هم مثل همیشه چاپ قدیم. راستی ترمو 2 هم نیومد از طرف راهیان ارشد!

راستی حال کردم پرسپولیس برد.نه به خاطر پرسپولیس(چون من اصلا فوتبال باشگاه های ایرانو خوشم نمی یاد) و فقط به خاطر افشین قطبی!