خبر ساخت فرزند کنکورد انقلابی در صنایع هواپیمایی جهان ایجاد کرد. پرنده بزرگ و بدون پنجره ای که بیشتر در ظاهر و حالت حرکت، به موشک شبیه است تا هواپیما. پرنده ای که در بالاترین سرعت به 5 ماخ ( 2.5 برابر کنکورد به عنوان سریعترین جت مافوق صوت ) پرواز می کند. A2 فاصله لندن تا استرالیا را که در حالت عادی 20 ساعت طول می کشد ( البته با هواپیما! ) فقط و فقط در 5 ساعت می پیماید. سوخت این هواپیما هیدروژن مایع است بنابر این فقط از اگزوز این هواپیما بخار آب و اکسید نیتروژن خارج می شود و باعث می شود که به این هواپیما لقب هواپیمای سبز داده بشود.

زمانی برای تجربه یک سرعت رویایی

یک تیم از مهندسین انگلیسی که از سوی آژانس هوایی اروپا پشتیبانی می شود توانسته چنین هواپیمای پاکی را بسازد که 5 برابر سرعت صوت حرکت می کند. این هواپیما قابلیت جا به جایی 300 مسافر را با بدنه 143 متری خود دارد و می تواند به این مسافران احساس حرکت با سرعت 6400 کیلومتر بر ساعت یعنی بیش از 5 برابر سرعت صوت را بدهد!