X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

اگر کلفتی تار عنکبوت به اندازه مغز یک مداد به هم تنیده میشد می توانست یک هواپیمای بویینگ سنگین وزن را تحمل کند.

دانشمندان ثابت کرده اندکه گل سرخ ترکیبی از بوی 40 نوع گل مختلف است.

اگر یک زنبور 20 بار پشت سر هم انسانی را نیش بزند او خواهد مرد.

ایامیدانستید که این حقیقت دارد که به راستی فیل از موش میترسد.

شلوغ ترین مکان دنیا کندوی زنبور عسل است.

در حال حاضر 6 میلیون اختراع در جهان وجود دارد که ادیسون با 1094 اختراع رکورد دار است.

اگر تمام کرات منظومه شمسی رابا هم جمع کنیم وسپس ان را دو برابر کنیم باز هم به اندازه کره مشتری نمی شود.

وسعت کره ماه به اندازه قاره استرالیاست.

ملخ ها فراوان ترین موجودات بر روی زمین هستند .وموجوداتی هستند که در روز دو برابر وزن خود غذا می خورند.

هر چشم مگس از10 هزار عدسی تشکیل شده.

طبیعت کره اورانوس برخلاف زمین است یعنی دو قطبش گرم و قسمت های استوایی ان بسیار سرد است.

ایا می دانستید که اولین کسانی که قطر کره زمین را اندازه گرفتند واولین کسانی که برای کره زمین فصل انتخاب کردند ایرانیان بودند.

اگر گنجشکی چند ساعت متوالی وبدون استراحت پرواز کند خواهد مرد.

سوسک ها مقاوم ترین موجودات در برابر گرسنگی هستند .انها میتوانند یک ماه بدون غذا ودو ماه بدون اب زنده بمانند.

ایامیدانستید که مغز تمساح به اندازه دو بند انگشت است.

نیروی جاذبه ماه میتواند باعث زمین لرزه شود.

در میان جانوران حرکت دم نرها نشان گر خشم انهاست.

دانشمندان ثابت کرده اند که کره زمین گرد نیست بلکه مانند کدویی است که قسمت های وسط ان برامده است.

یک پشه ماده با خوردن خون انسانی میتواند به جای 6 بچه 200 بچه به دنیا اورد.

بیش از 80 نوع افتاب پرست وجود دارد که بیشتر ان ها در افریقا زندگی میکنند . این موجودات می توانند هم زمان به دو طرف نگاه کنند.

ایا میدانستید که تئوری نسبیت اینیشتین را فقط 12 نفر در جهان توانسته اند درک کنند.