بزرگترین الماس آسیا در یک حراجی به مبلغ ده میلیون و دویست و شصت هزار دلار فروخته شد.

این الماس که هفتاد و دو قیراط وزن دارد در یکی از حراجیهای هنگ کنگ به فروش گذاشته شد.

مبلغ اولیه حراج شصت میلیون دلار هنگ کنگ بود و الماس در نهایت به مبلغ هشتاد میلیون دلار هنگ کنگ به فروش رفت. خریدار الماس ترجیح داد نامش فاش نشود.
 
به گفته کارشناسان این الماس از نظر کیفیت در جهان بی نظیر است.

به  نوشته روزنامه اینترنتی روسی ایزوستیا، علاوه بر این سیصد قطعه جواهر دیگر به مبلغ کل پنجاه و یک میلیون و دویست و هشتاد هزار دلار در حراجی هنگ کنگ فروخته شد.