X
تبلیغات
رایتل

طبیعت ۴ مرد انسان دوست آفرید.

اشعیا، بودا، کنفوسیوس و کوروش

به همه دوستان پیشنهاد می کنم کتابی درباره کوروش بزرگ به عنوان هدیه نوروزی به یکدیگر

بدهیم تا در ایام نوروز بتوانیم با این مرد بزرگ ایران زمین بیشتر آشنا شویم.

پیشنهاد من کتاب؛کوروش بزرگ؛-نوشته عباس خلیلی