پژوهشگران انگلیسی فضایی از مغز را کشف کردند که منطقه مسئول عشق والدین به فرزندان و میزان علاقه آنها به مراقبت از کودکان خود است.

به گزارش مهر، دلایل زیادی وجود دارد که والدین انسان براساس آنها از فرزندان خود مراقبت می کنند. این دلایل می تواند جنبه عاطفی (فرزندان حاصل از ازدواجهای عاشقانه)، جنبه تکاملی (حفظ گونه انسان)، دلایل اجتماعی و یا تنها به دلیل ایجاد یک حس خوب پدر یا مادر بودن داشته باشد.

اکنون گروهی از دانشمندان دانشگاه آکسفورد منطقه ای را در مغز کشف کرده اند که مسئول عشق والدین به فرزندان است.

براساس گزارش رویترز، این تحقیق نه تنها می تواند جنبه های علمی عشق والدین به فرزندان را نشان دهد، بلکه می تواند توضیحاتی را در خصوص بحرانهای افسردگی پس از بچه دار شدن بعضی از پدر و مادرها ارائه کند.

به اعتقاد این دانشمندان، اگر والدینی نتوانند مراقبتهای لازم را از فرزندان خود به عمل آورند      می توان احتمال داد که شاید این والدین در این منطقه مغزی خود دچار مشکل باشند.

فضای مغزی مسئول عشق به فرزندان در کورتکس میانه مداری پیشانی واقع شده است. در حقیقت این منطقه به عنوان فضای مسئول تشخیص چهره افراد شناخته می شود.

این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند: "این کشف می تواند توضیح دهد که چرا والدین به محض دیدن نوزاد تازه متولد شده خود به سرعت به آن احساس عشق می کنند. در واقع روش نگاه کردن به فرزند در مغز پدر یا مادر شکل می گیرد. بسیاری از مردم تصور می کنند که مادر به صورت غریزی آمادگی مراقبت از فرزندان خود را دارد. در صورتی که این تحقیقات نشان می دهد که نوع اولین نگاهی که مادر به صورت نوزاد خود می کند، این فضای مغزی را به شیوه ای خاص فعال کرده و میزان فعالیت این فضا میزان مراقبت فرزند را تعیین می کند. در مادرانی که این فضای مغزی آنها پس از اولین نگاه به چهره نوزاد به خوبی فعال نمی شود، میزان مرافبت از فرزند کاهش یافته و در خود مادر نیز بحرانهای پس از زایمان ایجاد می شود. بنابراین جنبه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در مقابل این دلیل علمی تنها دلایل جانبی به شمار می روند."