X
تبلیغات
رایتل

محققان دریافته اند میانسالانی که چندین بار در طول روز بدون قصد و کنترل و هر بار به مدت چند دقیقه به خواب می روند بیشتر در معرض سکته های مختلف قرار دارند.

به گزارش مهر به نقل از مدیکال نیوز، خوابیدنهای ناخود آگاه توسط میانسالان احتمال بروز سکته را در آنان 2 تا 4 برابر افزایش می دهد.

لازم به ذکر است ، این موضوع شامل افرادی که در طول روز یک بار طبق عادت به رختخواب رفته و می خوابند نیست بلکه افرادی که در حال تماشای تلویزیون، روزنامه خواندن و حتی نشستن روی صندلی به طور ناخود آگاه به خواب می روند صدق می کند.

در ضمن چنین افرادی بدون استفاده از داروهای خواب آور و یا آرام بخش به خواب می روند.

بررسی ها نشان داده ، میانسالانی که در مدت دو سال به طور مکرر دچار خوابیدنهای غیر قابل کنترل می شدند حداکثر تا 40 درصد بیشتر دچار سکته می شدند.
این مورد در هر دو جنس زن و مرد صدق می کند و دلیل دیگری است بر این ادعا که اختلالات خواب تنها شامل بی خوابی نمی باشد و خوابیدنهای مکرر و چرتهای ناخود آگاه نیز باید جدی گرفته شود و مورد بررسی قرار گیرد.