X
تبلیغات
رایتل
در تلاشی برای مشخص کردن نقش ژن در بیماری، پروژه ای با همکاری دانشمندان آمریکا، بریتانیا و چین در پی مشخص کردن نقشه ژنتیک بدن هزار انسان است.

پیش از این نقشه ژنتیکی بدن تنها چند نفر مشخص شده بود اما گردانندگان این پروژه می گویند به زودی فهرستی از تنوع ژنوم انسان ها فراهم می کنند که در نوع خود مفید ترین خواهد بود.

هر دو نفر تا حدود 99 درصد شباهت ژنتیکی دارند و آن یک درصد تفاوت می تواند گاهی جوابگوی دلیل ابتلای افراد به بیماری های مختلف باشد. این نکته همان چیزی است که محققان پروژه 1000 ژنوم را در کارشان امیدوار می کند.

کنسرسیوم مشترکی که با بودجه چین، آمریکا و بریتانیا تشکیل شده و این پروژه را به پیش می برد امیدوار است بتواند نقشه ای از چینش دی ان ای افراد را در اختیار دانشمندان بگذارد که با بیماری های مختلف در ارتباط است.

چنین نقشه ای می تواند با توجه به تفاوت های ژنوم افراد که در واقع واحدهای تشکیل دهنده ژن هستند دلیل ابتلا به یک بیماری خاص را در افراد برای محققان مشخص کند.

اما وقتی در حال حاضر نقشه ژنوم انسان، هر چند محدود، در دست محققان هست، چنین پروژه ای چه نتیجه متفاوتی می تواند داشته باشد؟

آدام فلسنفلد، مدیر پروژه انستیتوی بهداشت ملی آمریکاست که در این کنسرسیوم شرکت دارد. آقای فلسنفلد  میگوید نقشه های پیشین به دانشمندان اجازه می دهند ناحیه ای را در ژنوم های فرد تشخیص دهند که به بیماری مربوط است اما وقتی که این ناحیه مشخص شد، وجود نقشه ای دقیق تر و کامل از تمام گونه های ژنوم می تواند به محقق کمک زیادی کند.

به گفته آدام فلسنفلد مثلا در بیماری قلب یا قند که ژن نقش پیچیده اما قابل توجهی در آن ایفا می کند در حال حاضر به سادگی می توان ناحیه ژنوم موثر در بیماری را پیدا کرد اما با پیدا کردن این ناحیه باید نقشه ای واضح از تفاوت های ژنومی را پیش رو داشت و مورد آزمایش قرار داد.

هدف این پروژه نیز تهیه فهرستی از ژنوم های متفاوت است که در انسان موجود است.