یک دانشجوی ایرانی به همراه هیاتی از محققان و دانشجویان از سراسر جهان به قطب جنوب سفر می‌کند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا ، آیرین شیوایی، دانشجوی فیزیک و از همکاران تحریریه «نجوم» به آرژانتین عزیمت کرد تا به همراه هیاتی بین‌المللی از دانشمندان، محققان و دانشجویان که از دوشنبه در این کشور گردهم آمده‌اند، سفر علمی دوهفته‌یی خود را به سوی قطب جنوب آغاز کند.
این سفر به منظور آشنایی و بررسی قطب جنوب و افزایش آگاهی عمومی درباره این منطقه و جلب توجه جهانیان به موضوع «گرمایش زمین» در قالب برنامه STUDENT ON ICE ترتیب داده شده و انوشه انصاری، نخستین فضانورد ایرانی، حمایت مالی از حضور یک نفر از ایران در این سفر را برعهده گرفته است.
پیش از این چهار ایرانی به قطب جنوب سفر کرده‌اند که آخرین آنها حمید جدیری خداشناس و بابک امین تفرشی (منجمان آماتور) بودند و آیرین شیوایی به عنوان پنجمین ایرانی و نخستین زن ایرانی راهی سرزمین‌های یخ‌بسته جنوب می‌شود.