X
تبلیغات
رایتل
یاد عزیزانمان را که در زلزله تلخ بم و زرند کرمان از بین ما رفتند را گرامی می داریم. همچنین برای عزیزانی که به نوعی سلامت خود را در این حادثه از دست دادند، آرزوی سلامتی کامل و هر چه سریعتر داریم.