X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
  

میگویند دیگر امیدی به نجات زمین نیست. سالهاست که فریاد زدهاند: زمین گرم میشود، کمک کنید! دانشمندان حتی بیش از این پا پیش نهادهو پیشبینی کردهاند که با این روند گرم شدن زمین و تولید گازهای گلخانهای آینده زمین چگونه خواهد بود.

سال ۲۰۰۷ میلادی

در حال حاضر اکثریت جمعیت جهان را شهرنشینان تشکیل میدهند و در نتیجه الگوی استفاده از زمین تغییر میکند. جمعیت کره خاکی از مرز ۶.۶ میلیارد نفر میگذرد.

سال ۲۰۰۸ میلادی

تولید نفت در جهان در یکی از سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ میلادی به بیشترین حد خود میرسد. البته برخی دانشمندان معتقدند این اتفاق که به قله هوبرت معروف است، تا سال ۲۰۲۰ میلادی رخ نمیدهد.

سال ۲۰۲۰ میلادی

وقوع سیلهای ویرانگر به شدت در اروپا افزایش مییابد. بارش کمتر باران در برخی نقاط جهان سبب میشود تولید محصولات کشاورزی تا ۵۰ درصد کاهش یابد. جمعیت جهان به ۷.۶ میلیارد نفر میرسد.

سال ۲۰۳۰ میلادی

بیماریهای مرتبط با اسهال تا ۵۰ درصد در کشورهای فقیر دنیا افزایش مییابد. 18درصد از تپههای مرجانی دنیا به راحتی ناپدید میشوند. گرمایش جهانی سبب میشود برفهای دماغه کوه‌‌های آفریقا آب شوند و دیگر آن چهره دوست داشتنی قله کوههای پوشیده از برف به خاطرهای دور تبدیل شود.

سال ۲۰۴۰ میلادی

یخ دریای قطبی در تابستانها آب میشود و در زمستانها هم عمق آن دیگر به اندازه حالا نخواهد بود. برخی از دانشمندان هم معتقدند یخهای تابستانی قطب تا سال ۲۰۶۰ و بر اساس برخی دیگر از نظریات تا سال ۲۱۰۵ هم دوام میآورند.

سال ۲۰۵۰ میلادی

یخچالهای کوههای آلپ به آرامی ناپدید میشوند و بسیاری دیگر از یخچالهای دنیا هم ۳۰ تا ۷۰ درصد از حجمشان را از دست میدهند. ۵۰۰ تا یک هزار نفر دیگر هم سالانه در شهر نیویورک جان خود را به خاطر گرم شدن هوا از دست میدهند. در انگلستان عکس این اتفاق روی میدهد یعنی سرما جان انسانها را میگیرد. جمعیت جهان به ۹.۴ میلیارد نفر میرسد.

سال ۲۰۷۰ میلادی

همزمان با از بین رفتن یخچالها و افزایش خشکسالی، تولید الکتریسیته برای ادامه حیات با کمک نیوری آب کاهش مییابد. کشورهای اروپایی در این زمینه با مشکل مواجه میشوند زیرا انتظار میرود نیروی آب در آنها تا شش درصد کاهش یابد.

سال ۲۰۸۰ میلادی

هم زمان با اینکه بخشی از جهان درگیر خشکسالی است مردم در بخشهایی دیگر که در نزدیکی رودخانهها قرار دارند، با مشکل سیل روبهرو هستنند. ۶۰۰ میلیون نفر گرسنه در جهان زندگی میکنند.

سال ۲۱۰۰ میلادی

 

PHدریاها به آرامی به اندازه نیم درجه کاهش مییابد و محیط دریاها اسیدی میشود. به این ترتیب مرجانها، خرچنگ ها، صدفها و هر موجودی که در دریا صدف تولید میکند از این کاهش PH آسیب میبیند. اگر گرم شدن زمین به اندازه ۲ تا ۳ درجه در سال باشد، حداکثر ۲۰ تا ۳۰ درصد از گونههای شناسایی شده در سال ۲۰۰۷ میلادی در این سال وجود خارجی ندارند. مناطق آب و هوایی جدیدی روی کره زمین تشکیل میشوند و نوع گیاهان مناطق مختلف را به شدت تغییر میدهند.

سال ۲۲۰۰ میلادی

روز جهانی زمین که مصادف با اول بهار است، ۱۲.۰میلی ثانیه کوتاهتر از زمان آن در سال ۲۰۰۷ میلادی است. گرم شدن هوا سبب میشود اقیانوسها از خط استوا دور شوند و به قطبها نزدیک شوند. بیشترین میزان آب هم به سمت قطب شمال می‌رود. از آنجایی که قطب‌ها نزدیکترین مکان به محور چرخش زمین هستند، با افزایش جرم آنها سرعت چرخش زمین هم افزایش می‌یابد.

 

منبع:‌ خبرنامه آفتاب