X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

 با مشاهده این نقشه میتوانید اطلاعات جغرافیایی بخش های مختلف قاره آفریقا را کسب کنید. فایل تصویری نقشه به قدری بزرگ و واضح است که امکان مشاهده جزئیات نیز میسر است همچنین شما قادر به چاپ این نقشه خواهید بود.

  می توانید از  اینجا دانلود کنید.