X
تبلیغات
رایتل

این پست با کمی تاخیر است ولی خوب ...

پنج شنبه (۷/۴/۱۳۶۴)هم تولدم بود و هم آخرین روز امتحان در دانشگاه.(البته اگه همه رو پاس کنم!!!)

یک طورایی هم خوشحالم و هم غمگین.....

خوشحالم که درسام تموم شد(پایان نامه فقط مونده) و ناراحت بابات اینکه باید از این دوران خوب جدا شم و وارد یک محیط بزرگتر و شاید بدتر شم....

نمی دونم شاید هم باید عادی باشم!!!

نظر شما چیه؟