X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

 بیایید نگاهی  به آسمان مهر بیافکنیم :

خورشید درخشان در برج خوشه وبه فاصله یک واحد نجومی از زمین قرار دارد در ابتدای این ماه شانس دیدن سیارات تیر وناهید کم وکمتر می شود وسیاره بهرام نیز در نزدیکی خورشید وقابل رصد نخواهد بود چرا که هر سه این اجرام در صورت فلکی سنبله هستند .

با گذشت روزهای آغازین مهر شرایط برای دیدن ناهید در افق صبحگاهی سخت وغیر قابل ممکن است . سیاره بهرام نیز همین شرایط را تا پایان ماه حفظ و غیر قابل رصد می باشد، اما سیاره تیر با جدایی بیشتر از خورشید در افق شامگاهی تا پایان این ماه بهتر قابل رصد می گردد .

سیاره تیر در دوشنبه 24  مهر به بیشترین کشیدگی خود در شرق خورشید می رسد و این جدایی  25درجه می باشد. سیاره عظیم پیکر برجیس در صورت ترازو با قدر8/1- جرم پر نور آسمان شامگاهی است وحدود ساعت 20 در اوایل ماه و 18:30 در پایان ماه غروب می کند. در روزهای پایان مهر کوچکترین سیاره منظومه شمسی یعنی تیر همنشین بزرگترین سیاره یعنی برجیس است این مهمانی کوچکها وبزرگها در صورت ترازو و در شرایطی است که عطارد 9/0 و مشتری 3/6 واحد نجومی از زمین فاصله دارند .

کمترین جدایی زاویه ای در روز 30مهر و برابر با 3درجه و52 دقیقه کمان است . سیاره کیوان در حوزه صورت فلکی شیر و در آسمان صبحگاهی با رنگ زرد ودرفاصله 8/9 واحدنجومی از ما قراردارد.اورانوس بازهم در مرز بینایی وبا قدر 8/5 در صورت فلکی دلو است فاصله این سیاره تا زمین 3/19 واحد نجومی است .

هلال زیبای ماه رمضان درشامگاه شنبه اول مهر در سمت چپ سیاره بهرام قرارگرفته است ودرشامگاه روزیکشنبه بالاتر ازعطارد این هلال قرار خواهد گرفت .کمترین فاصله هلال  ماه  با برجیس در شامگاه سه شنبه 4 مهر است که باز هم بیش از 5 درجه برجیس بالاترو سمت راست ماه قرار می گیرد .

کوژماه کاهنده دربامداد سه شنبه 18 مهر حدود 5/3 درجه پایین تر و سمت راست خوشه پروین قرار دارد.شبانگاه چهارشنبه 19 مهر ستاره بتای صورت گاو به قران کوژ ماه افزاینده می رسد واین دو کمتر از یک درجه با هم جدایی می سازند این ستاره با صورت فلکی ارابه ران به اشتراک گذاشته شده است .

هلا ل کاهنده پایانی ماه رمضان دربامداد دوشنبه 24 مهر همنشین زحل خواهد شد . این دیدار در برج اسد و مقدار جدایی این اجرام  برعکس شهریور ماه  تقریبا زیاد و درحدود 7 درجه خواهد بود .

بیشترین مقدار رخگردی ماه به اندازه 9/9 درجه در ساعت 23:30 جمعه 7 مهر و کمترین رخگرد 7/0 درجه در ساعت 8:30 روز جمعه 14 مهر است  در همین روز ودر ساعت17:30 ماه به حضیض زمینی و به فاصله 357000 کبلومتری ما می رسد واین در حالی است که پنج شنبه 27 مهرساعت 13:30  ماه به اوج مداری و فاصله 406000 کیلومتری زمین خواهد رسید . بررسی دهانه های سطح ماه ، شکاف  کاسینی در زحل، اقمار مشتری ، تغیر نورانیت ستارگان متغیر به ویژه ستاره مشهور الغول در پر ساووش ، مطالعه اجرام غیر ستاره ای  آسمان شب  پاییز را به شما علاقه مندان شناخت آسمان  پر رمز و راز توصیه می کنیم. امید است همگی بتوانیم درکنار یکدیگر مروج این دانش آسمانی باشیم .

بامداد دوشنبه 17 مهر بارش شهابی اژدهایی در ساعت 2:30 به اوج خود می رسد هرچند کانون بارش را همواره بالای سر خود داریم اما نور ماه بدر مزاحم رصد شهابهای این بارش است . منشأ بارش اژدهایی دنباله دار جیا کوبینی–زینراست که هر5/6سال یکبارخورشید را دور می زند گاهی اوقات بارشهای زیبایی را این ذرات بجامانده ازدنباله دارایجاد می نمایند.

کانون بارش نزدیک سر صورت فلکی اژدها (در میان صور خرس کوچک وبزرگ ) قرار دارد . ساعت 3:30 بامداد دوشنبه 29 مهر بارش شهابی جباری را شاهد خواهید بود که عامل مزاحمی همچون نور ماه را با توجه به روزهای پایان ماه مبارک رمضان ندارد هر چند که نور شهرها و آلودگی هوای شهرهای بزرگ همچون تهران همواره عامل مزاحمی برای رصد شهابها در آسمان این شهرها است .

حدود 20شهاب در ساعت برای زمان اوج بارش جباری پیش بینی می شود که مقدار کمی است و شهابهای این بارش بجا مانده از دنباله دار هالی  هستند که سال 1365 خورشیدی به مجاورت خورشید رسید وتا 55 سال دیگر (از امسال)هیچکس قادربه مشاهده این دنباله دارمشهورنخواهد شد  بازگشت این جرم با پیش بینی ستاره شناس مشهور انگلیسی ادموند هالی صورت پذیرفته بود .کانون این بارش درکنارپای دو پیکر و بالای ستاره رجل الجبار است .

منبع:http://www.iranastronomers.org