X
تبلیغات
رایتل

هرچند سفر انوشه انصاری از لحظه پرتاب تا رسیدن و الحاق به ایستگاه بین‌المللی فضایی (ISS) حدود دو روز به درازا انجامید (ماجرای سفر به آن بالا) اما بازگشت وی به زمین تنها حدود 3.5 ساعت طول خواهد کشید.

امروز، چهارشنبه 27 سپتامبر 2006، مصادف با 5 مهر 1385 مراسم رسمی تغییر فرماندهی از پرسنل اردوی سیزدهم به خدمه اردوی چهاردهم انجام خواهد شد. سپس در روز پنجشنبه 6 مهر 1385 ساعت 20:05 به وقت تهران، مراسم خداحافظی با دو نفر از خدمه اردوی سیزدهم و انوشه انصاری انجام خواهد شد و پس از اینکه این سه نفر داخل کپسول فضایی سویوز TMA-8 جا گرفتند، دربها بسته شده و همه چیز برای عملیات انفصال آماده خواهد شد. مراسم خداحافظی به طور مستقیم از تلویزیون اینترنتی ناسا پخش خواهد شد.

از خدمه اردوی سیزدهم، توماس ریتر (Thomas Reiter) در ایستگاه بین‌المللی فضایی (ISS) باقی خواهد ماند. بازگشت وی برای ماه دسامبر برنامه‌ریزی شده است. طبق برنامه قرار است سویوز TMA-8 در ساعت 4:40 صبح به وقت تهران از روز جمعه، 7ام مهر 1385 در صحرای قزاقستان فرود آید. کپسول فضایی سویوز TMA-9 به عنوان وسیله بازگشت خدمه اردوی چهاردهم به کار خواهد رفت.

برنامه زمان‌بندی بازگشت سویوز TMA-8 به شرح زیر اعلام شده است:

. عملیات انفصال - 3 ساعت و 23 دقیقه تا نشستن بر زمین .فرمان انفصال صادر می‌شود و در پی آن چنگکها و قلابهایی که کپسول را به ایستگاه بین‌المللی فضایی متصل کرده است باز می‌شوند.. 00:03 پس از انفصال - 03:20 تا نشستن بر زمین .قلابها باز می‌شوند، کپسول از قسمت الحاق جدا می‌شود و با سرعت 0.1 متر بر ثانیه از ایستگاه بین‌المللی فضایی دور می‌شود.

. 00:06 پس از انفصال - 03:17 تا نشستن بر زمین .

زمانی که کپسول حدوداً 20 متری ازISS دور شده است، موتورها برای 15 ثانیه روشن می‌شوند.. 02:29 پس از انفصال - 00:54 تا نشستن بر زمین .


در این زمان کپسول فضایی سویوز حدود 19 کیلومتر از ISS دور شده است. موتورها برای 4 دقیقه و 21 ثانیه روشن می‌شوند تا عملیات تغییر مدار صورت گیرد.. 02:57 پس از انفصال - 00:26 تا نشستن بر زمین .

واحد مداری که در زمان بازگشت سویوز خالی است جدا می‌شود و در زمان برخورد با جو زمین به تدریج سوخته و ازبین می‌رود. واحد سرویس پس از واحد مداری جدا شده و به سرنوشت مشابهی دچار می‌شود.. 03:00 پس از انفصال - 00:23 تا نشستن بر زمین .

سرانجام ارتفاع واحد بازگشت به 121920 متر، یعنی جاییکه جو غلیظ شروع می‌شود، می‌رسد. در این حالت تنها 31 دقیقه از آخرین باری که سویوز با روشن کردن موتورهایش، سرعت خود را کاهش داده است می‌گذرد.. 03:08 پس از انفصال - 00:15 تا نشستن بر زمین .

فرمان رها‌سازی چترها صادر می‌شود. ابتدا دو چتر اولیه باز می‌شوند که در پی خود چترهای ترمزی را باز می‌کنند. چتر ترمزی سرعت کپسول را از 230 متر بر ثانیه به 80 متر بر ثانیه کاهش می‌دهد. سپس چتر اصلی باز می‌شود و سرعت واحد بازگشت را به حدود 7 متر بر ثانیه تنزل می‌دهد. ابزار کنترلی این چتر ابتدا به کپسول اجازه می‌دهد با زاویه 30 درجه فرود آید تا گرمای بدنه کپسول کاهش پیدا کند و سپس زاویه نزول را به صفر درجه می‌رساند.. 03:23 پس از انفصال - تنها حدود 2 ثانیه قبل از نشستن بر زمین .

در حالی که کپسول حدود 80 سانتیمتر با زمین فاصله دارد، 6 موتور مینیاتوری روشن می‌شوند تا سرعت برخورد را به 1.5 متر بر ثانیه کاهش دهند.


3 ساعت و 23 دقیقه پس از صدور فرمان انفصال، سایوز در ساعت 4:40 صبح روز جمعه 7 مهر 1385 در جایی واقع در شمال شرقی پایگاه فضایی بایکنور، در محدوده‌ای به قطر 30 کیلومتر بر زمین خواهد نشست.
همه ما بی‌صبرانه منتظر آن صبح باشکوه خواهیم بود تا شاهد قدم گذاشتن انوشه انصاری بر زمین باشیم.


محل فرود کپسول فضایی سویوز جایی در شمال شرقی پایگاه فضایی بایکنور خواهد بود.


منبع : http://www.spacescience.ir