سال نو مبارک


بر آمد باد صبح و بوی نوروز

به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال

همایون بادت این روز و همه روزلحظه سال تحویل :ساعت 21 و 55 دقیقه و 35 ثانیه